บวบ

Spread the love

บวบ บวบงู มีลักษณะกลม ยาว ปลายแหลมและบิด สีผลเขียวลายขาว มีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียอาคเนย์และจีน นิยมปลูกทั่วไปโดยเฉพาะภาคอีสานและภาคเหนือ บวบเหลี่ยม ชื่อวิทยาศาสตร์ Luffa acutangula (L.) Roxb. จัดอยู่ในวงศ์แตง (CUCURBITACEAE). สมุนไพรบวบเหลี่ยม มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า มะนอย บวบงู ผลลักษณะกลมยาวปลายผลแหลม ผิวเรียบ มีแถบสีขาวสลับเขียวทั้งผล เมื่อสุกมีส้มแดง เมล็ดบวบงูมีขนาดใหญ่การปลูกจึงหยอดเมล็ดลงในแปลงปลูกโดยตรงหรือเพาะกล้าก็ได้

เมนูบวบ สูตรอาหารไทย เมนูบวบ ชวนทำ เมนูบวบ เช่น บวบผัดไข่ บวบผัดกุ้ง แกงเลียงบวบ ซุปบวบ เลือกบวบตามชนิดที่ชอบ มีทั้งบวบเหลี่ยม บวบงู บวบเป็นพืชผักตระกูลแตง (CUCURBITACEAE) ในอดีตคนไทยส่วนใหญ่นิยมปล่อยให้บวบเลื้อยตามรั้วหรือปล่อยให้เลื้อยพันไปตามต้นไม้ แล้วคอยเก็บผลอ่อนมารับประทานเป็นผักบวบ เป็นผักที่นิยมนำไปปรุงอาหารรับประทานกันทั่วไป โดยเชื่อว่าบวบอาจมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายหลายประการ เช่น มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ รักษาโรคไซนัสอักเสบ ต้อกระจก

บวบเหลี่ยมเป็นพืชผักที่อยู่ในตระกูล Cucurbitaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Luffa acutangula เป็นผักที่ใช้บริโภคส่วนของผล สามารถนำมาประกอบเป็นอาหารได้หลายชนิด เช่นเป็นไม้เถาเลื้อย จัดอยู่ในวงศ์เดียวกับแตงกวาและแตงโม ผลเป็นทรงกระบอก ผลอ่อนนำมากินสดหรือลวกจิ้มน้ำพริก ผัดกับไข่หรือเนื้อสัตว์ หรือใส่ในแกงส้มหรือแกงเลียง”บวบเหลี่ยม” เป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่ให้คุณค่าทางอาหาร

เกษตรกรที่ทำการปลูกบวบเหลี่ยมเพื่อจำหน่ายมักประสบปัญหาเรื่องลักษณะของบวบที่ไม่ตรงตามความต้องการของท้องตลาด

Facebook Comments Box